\\
Bemutatkozás

Bemutatkozás

A Kolping-mozgalom egyik legfontosabb feladata, hogy tagjaival egyre mélyebben megismertesse a keresztény értékeket, és ezáltal tettekre serkentse őket. Ebben alapvető útmutatás Kolping Adolf életpéldája és műve, valamint a katolikus társadalmi tanítás. A Kolping-családok nyitottak mindazok felé, akik hitük szerint kívánnak élni, s e hitből indíttatva részt kívánnak vállalni az időszerű társadalmi problémák megoldásában, a jövő alakításában.

Kolping atya iránymutató személyisége: Kolping Adolf mint kölni egyházmegyés katolikus pap 1849-ben indította el mozgalmát. Teológiai tanulmányai és pappá szentelése előtt iparosként a cipész szakmában dolgozott. Fiatal káplánként személyes küldetését abban ismerte fel, hogy a nyomasztó szociális problémák enyhítésére szentelje életét. A katolikus legényegylet megalapításával a fiatalokat ki akarta vezetni az elszigeteltségükből, életük sikeres megoldásához kívánt segítséget nyújtani közös művelődés és önsegélyezés megszervezésével.

Célja elkötelezett keresztények nevelése volt, akik képesek felelősen helytállni a családi életükben, a hivatásukban és a társadalomban. Meg volt győződve arról, hogy a társadalmi bajokat csak a keresztény elvekhez való visszatérés által lehet enyhíteni és megoldani. Szándéka szerint a kereszténységet életszerűen és bátran bele kell vinni a gyakorlati életbe.

 

A Kolping-családok jellegzetességei: A Kolping-mozgalom alapját a Kolping-családok képezik. Az egyes Kolping-családok plébániákon szerveződnek annak érdekében, hogy a társadalomban tapasztalt problémákra helyi szinten megoldást adjanak. Az egyes családokat Magyarországon a Magyar Kolping Szövetség, a világ 62 országában létező Kolping Családokat pedig a Nemzetközi Kolping Szövetség fogja össze. Magyarországon a Kolping családok egyházi jogi személyek, ezzel is kifejezve a katolikus egyházhoz tartozást. A Kolping logója a világon mindenütt a vidámságot és komolyságot kifejező fekete-narancssárga K betű.

Ennek a nagy családnak lett része a Gödöllői Szentháromság Plébánián megalakult Gödöllői Kolping Család.

Hogyan érsz el minket?

Elnök

Kaiserné Jósvai Ágnes

Székhely

2100 Gödöllő, Szent Imre u. 15

Telefonszám